St. Hallvard

St. Hallvard – Illustrert tidsskrift for byhistorie, miljø og debatt

St. Hallvard ønsker å gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo. Tidsskriftet utkom første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen. Det utgis med økonomisk støtte fra Oslo kommune og Norsk kulturråd.

Lederartiklene i St. Hallvard gir uttrykk for Oslo Byes Vels meninger og synspunkter i aktuelle saker og problemstillinger.


Nr.3+4/2014

ÅRET vi snart har lagt bak oss har stått i Grunnlovsjubileets tegn. Gjenåpningen av den totalt rehabiliterte Eidsvollsbygningen var utvilsomt jubileumsårets høydepunkt, blant tusenvis av store og små tiltak; utstillinger, foredrag, konserter og bokutgivelser. I første nummer av St. Hallvard 2014 var hovedartiklene viet Jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914 og ”Jubelåret 1814”, som Karsten Alnæs kalte sin artikkel. 

Les mer

Nr.2/2014

ALT HAR SIN TID. Visdomsordene gjelder både de store relasjoner og de nære og mindre forhold. Å skrive lederartikler i tidsskriftet St. Hallvard befinner seg noe midt imellom. Lederartiklene ble introdusert i 1975 og var ment som en velkomsthilsen til leserne når de åpnet bladet. Samtidig var det en mulighet til å formidle meninger og tanker fra byselskapet til medlemmene og andre. Artiklene har ikke tidligere vært signert. Det var Oslo Byes Vel som talte. Herved gjøres et unntak. Denne lederartikkelen har et personlig tilsnitt og er forfattet av redaktøren som nå gir seg etter 40 års tjeneste. 

Les mer

Nr. 1/2014

VERDIVALG handler om å foreta valg for fremtiden, ikke fordi det antas å være spesielt smart eller lønnsomt, men fordi det fremstår som viktig og riktig. Sjelden har dette kommet tydeligere til uttrykk enn på et dialogmøte som statsråd Ian Tore Sanner tok initiativ til i mars 2014. Tema var «fremtidig regjeringskvartal», og sentrale organisasjoner var invitert til å komme med sine meninger. Alle som mente noe om Regjeringshøyblokkens fremtid, ga klart uttrykk for at bygningen må bevares og istandsettes. Det dreier seg om et verdivalg. Den videre planlegging må ha dette som en klar premiss.

Les mer

Nr. 4/2013

DET JUBILERES i landet – og byen. Ikke før er 100-års jubileet for kvinners stemmerett og 150-års jubileet for Edvard Munchs fødsel avsluttet, så tar vi fatt på 200-års jubileet for Grunnloven. St. Hallvard åpner jubileet med tilbakeblikk på markeringen for 100 år siden. Vi lar postkort fra tiden rundt 1914 være historiefortellere med kommentarer fra vår ekspert på postkort, Knut Arveng. Stemningen den gang var preget av nasjonalfølelse og patriotisme. Unionsoppløsningen i 1905 og valget av kong Haakon 7 var i friskt minne. Ikke underlig at jubelbruset nådde store høyder. Det innvirket selvsagt også at en verdenskrig var under oppseiling. Les og se bildene fra en 100 år gammel samtidsskildring.

Les mer

Nr. 3/2013

INVITASJON TIL MEDVIRKNING. I St. Hallvard-årgangens første nummer av ble det i denne spalte slått fast at medvirkning er viktig for Oslo Byes Vel. Byselskapet søker ikke politisk makt, men vil være et samlingssted for engasjerte borgere som vil vite mer om Oslo, har meninger om byen og ønsker å påvirke holdninger og politiske beslutninger om byrommet som er den fysiske rammen for våre liv. Vi ønsker dialog med politikere som har fått mandat fra folket til å styre. Borgere som bryr seg er en ressurs. Ønske om å medvirke er også en invitasjon og et tilbud til byens folkevalgte.

Les mer

Nr. 2/2013

Halvårsrapport fra Hovedstaden våren 2013 fornuftig, og om tomten i Bjørvika er stor nok til å ta imot turister ingen lystelig affære. flere viktige by- og kulturvernsaker endte med tap eller går i gal retning. det er fristende å legge skuffel- sene bak seg og se fremover som det ofte anbefales. vi velger å kom- mentere og markere at tidligere oppslag i st. Hallvard om f.eks. slottsplassen ikke lenger har gyldighet.

Les mer

Nr. 1/2013

MEDVIRKNING er meningen med livet for Oslo Byes Vel. Først vil byselskapet medvirke til at byens borgere blir bedre kjent med Oslo. Derved er grunnlaget lagt for at borgerne kan bry seg om byen og ha meninger om tilstanden her og nå og inn i fremtiden. Byselskapet søker ikke politisk makt, men baserer seg på at byborgernes engasjement og meninger oppfattes som verdifullt for dem som ønsker å styre byen. Uten kontakt og dialog med sine velgere mister de folkevalgte viktige impulser og konstruktiv korreksjon. Men det er ikke tilstrekkelig at kun en av partene ønsker dialog. Avgjørende for ideen om medvirkning er at de som stiller til valg hvert fjerde år og ber om støtte, også ønsker å høre fra velgerne når det ikke er valgår. 

Les mer

Nr. 4/2012

NÅR KASTANJENE HUGGES I BYGDØY ALLÉ, er en sørgelig omskriving av Oslo-sangen og en realitet som virkelig setter Oslo i skammekroken. Bygdøy Allé er en av hovedstadens fineste gateløp og velkjent i hele landet. Oslo kommune har i årevis ønsket å gå løs på trærne fordi de kommunale eksperter hevder at alleen er i ferd med å råtne på rot og til stor fare for både folk og biler. Nå har de tatt fram øks og motorsag og satt i gang. Resultatet er at det står 57 trestubber på ca. en meters høyde der det før sto kastanjetrær langs fortauskanten. 

Les mer 

Nr. 3/2012

SIKKERHET er blitt et nytt fenomen i hovedstadens bylandskap. Regjeringskvartalet har vært gjerdet inne bak betongklosser og plankegjerder, og tilstøtende gater har vært stengt siden den tragiske fredagen i juli 2011. Forståelige tiltak under oppryddingsarbeidene, men de tomme regjeringsbygningene har neppe behov for beskyttelse. Betongklosser popper opp også andre steder i Oslo sentrum der statlig virksomhet har flyttet inn, mens vi venter på at regjeringskvartalet skal repareres og oppgraderes.

Les mer 

Nr. 2/2012

GATENAVN er viktige kulturhistoriske markører i en bys lange liv – og helt nødvendige referanser for oss som lever og bor i byen. Den kulturhistoriske dimensjon blir spesielt viktig i en hovedstad hvor regenter, nasjonale personer og hendelser ofte er utgangspunkt for navnsettingen. I tillegg kommer at gatenavnene forteller om ulike epoker og vurderinger gjort av generasjonene før oss. Gatenavnene er historiefortellere som kan inspirere oss til å lese mer enn kartboken.

Les mer 

Nr. 1/2012

JUBILANTEN OG FREMTIDEN. Oslo Byes Vels jubileumsår er i ferd med å bli historie. Medlemmer og andre interesserte har vært med å markere at Nordens eldste og største byselskap kan se tilbake på 200 års innsats til hovedstadens beste. Engasjement og utholdenhet er bemerkelsesverdig. Rapport fra jubileumsåret 2011 følger som vedlegg til dette heftet som innleder St. Hallvards 90. årgang. Men Oslo Byes Vel har ikke tenkt å hvile på sine laurbær, nå er det fremtiden som står på dagsorden.

Les mer 

Nr. 4/2011

REGJERINGSHØYBLOKKENS SKJEBNE har vært et diskusjonstema etter den forferdelige terrorhandlingen 22. juli 2011. Det er først og fremst bygningens eier, Den norske Stat ved statsråd Rigmor Aasrud, som har satt temaet på dagsorden. I stedet for å fastslå at alt skal gjøres for å istandsette bygningen raskest mulig, er det sådd tvil om bygningen kan og bør istandsettes. Det er fokusert på om vitale konstruksjoner er ødelagt, de raserte interiører, lettvegger, himlinger og asbest. Det har virket som om fornyingsministeren er blitt fascinert av å rive og bygge nytt fremfor å reparere og videreføre. Før 22. juli var en slik tanke utenkelig. Anders Behring Breivik har tilsynelatende endret på det.

Les mer

Nr. 3/2011

JUBILEUMSÅRET FORTSETTER. Oslo Byleksikon har i over 30 år stått på Oslo Byes Vels arbeidsprogram. Kunnskapsforlaget har vært vår samarbeidspartner i arbeidet med den store skatt- kisten av et oppslagsverk som Oslo Byes Vel blåste nytt liv i på begynnelsen av 1980-tallet. Siden har bokverket utkommet i nye, oppdaterte og utvidete utgaver – sist i 2010. Oslo Byleksikon er en viktig kunnskapsbase om Oslo. Vi kan være stolte av å ha videre- ført arven fra Aksel Arstal som startet det hele i 1938 og Carl Just som var mannen bak den reviderte utgaven i 1966. Flere norske byer har i kjølvannet av Oslo Byleksikon fått egne leksikon etter samme modell. Innsatsen føyer seg inn i rekken av mange tiltak og prosjekter for å gjøre Oslos borgere bedre kjent med sin by. Kunnskap om Oslo er en forutsetning for å engasjere seg og bry seg om byens tilstand her og nå og utvikling inn i fremtiden.

Les mer

Nr. 2/2011

«DET FLAGER I BYEN OG PÅ HAVNEN» kan være overskridft for Oslo Byes Vels jubileumsmarkering i Oslo rådhus, på fjorden ombord i Christian Radich og bannere langs Karl Johans gate i jubileumsuken i slutten av mai 2011. Tittelen på Bjørnstjerne Bjørnsons roman gir assosiasjoner til begeistringen og fremtidstroen til stifterne i 1811, og oppslutningen fra med­lemmene i maidagene 200 år senere. Selv Oslo rådhus blir i minste laget når Oslo Byes Vel inviterer til jubileumsfest. I Oslo rådhus 26. mai deltok 900 medlemmer og gjester. Ombord i Christian Radich var det ikke plass til fullt så mange, men også jubileumscruiset var fulltegnet og ble en hyggelig opplevelse på selve stiftelses­ dagen 29. mai. I dette nummer er det billedreportasje fra arrangementene.

Les mer

Nr. 1/2011

OSLO BYES VEL ER 200 ÅR. Det må feires – og brukes til ettertanke både om fortid og fremtid. I dette nummeret av St. Hallvard publiseres en av Arno Bergs klassikere fra 1936. Ingen har studert og beskrevet Oslo Byes Vels historie grundigere enn det gamle æres- medlem som forteller historien om hvordan det hele begynte.

Les mer

Gi bort et abonnement på St. Hallvard!

Et årsabonnement på St. Hallvard er en fin presang!  Hvis det betales for 2 år ved tegning av medlemskap med abonnement, gir Oslo Byes Vel bort boken Oslo byleksikon som gave. Du bestemmer hvem som skal få boken. Mottaker av gaveabonnementet på St. Hallvard får sist utkomne nummer sammen med gavekort utfylt etter dine instruksjoner.  Send oss en e-post med din og mottakers adresse samt hva som skal stå i feltene "til" og "fra" på gavekortet.

Annonsér i St. Hallvard

Kontakt oss for innrykk av annonse.

En annonse når 3.000 kulturinteresserte lesere i Oslo-området. I tillegg er det et bidrag til å videreføre utgivelsen av et tradisjonsrikt Oslo-tidsskrift som har gledet sine lesere i generasjoner.

Abonnement på tidsskriftet St. Hallvard får man som medlem i Oslo Byes Vel.

Søk i stikkordsregisteret