Niels Wulfsberg

NielsWulfsberg.jpg

Rådhusgata 10

Niels Wulfsberg var pressemann, prest og boktrykker med et sterkt samfunnsengasjement. Wulfsberg kjøpte Rådhusgata 10 i 1805 hvor han drev bokhandel og trykkeri med Christopher Grøndahl som faktor. I 1801 ble han utnevnt til premierløytnant av kronprins Frederik for tapperhet i slaget på Københavns red. Samme år ble han 3. prest i Vår Frelsers kirke. Wulfsberg stiftet og redigerte flere aviser; «Tiden» i 1808 og Morgenbladet i 1819. 

29. mai 1811, i katedralskolens auditorium Dronningens gate 15, stiftet Wulfsberg og 73 borgere «Sogne Commission for Christiania Bye, Opsloe og Forstæderne» – også kalt Selskabet for Christiania Byes Vel. Han var initiativtaker og første formann. Wulfsberg stiftet også «Selskabet for Aggers Sogns Vel» og «Det Kongelige Selskab for Norges Vel».