Aftenposten

Aftenposten_2_januar_1861.jpg

Dronningens gate 10

Boktrykker Christian Schibsted grunnla i 1860 avisen Christiania Adresseblad, som fra 1861 fikk sitt nåværende navn Aftenposten. Avisen var til å begynne med et upolitisk nyhets- og annonseblad. 

Avistrykkeriet lå frem til 1876 i Dronningensgate 10, deretter i Akersgata 51. Her holdt avisen til i 127 år, til de flyttet til det ombygde Postgirobygget i 2003. 

Under redaktør Amandus Theodore Schibsted fikk avisen et stort oppsving. Han var spesielt interessert i den rene nyhetsreportasjen og pressens organisasjoner, og spilte en viktig rolle i opparbeidelsen og etableringen av disse. Avisen kom ut under hele okkupasjonstiden, fra unntakstilstanden i 1941, med nazistisk redaktør. Avisens vekst fortsatte, men ved inngangen til 1980-årene gikk VG forbi i opplagstall. 


 

Oslo Byes Vel på Instagram