Vårtur til Berlin- historie og byutvikling


  • Oslo Byes Vel

Medlemsaktivitet

Cafe Einstein Berlin.jpg
Tur til Berlin for medlemmer i Oslo Byes Vel

Tur til Berlin for medlemmer i Oslo Byes Vel

Vårtur til Berlin- historie og byutvikling

I år går turen til Berlin. Tysklands hovedstad som har gjennomgått enorme forandringer siden muren falt i 1989. Byen vokser mer enn man har forutsett, og strategien for å møte dette er nedfelt i «Stadtentwicklungskonzept2030».

 En del gåing må påregnes under turen. 

NB: Begrenset antall plasser. Også ledsagere må være medlem i Oslo Byes Vel (det er rimelig å oppgradere til ett familiemedlemsskap).

Pris:  Per person i dobbeltrom kr 6 250,- Tillegg for enkeltrom kr 900,-.