Oslo Kulturnatt 2017

  • Oslo Byes Vel

Historien om Oslo

Musikk, bygningsmodell og historiefortelling

Oslo Byes Vel har for første gang et eget arrangement under den årlige Oslo kulturnatt. Programmet er lagt til Oslos eldste hus Rådmannsgården på Christiania torv og er rettet mot barn og unge. Historien om Christiania og byens skytshelgen St. Hallvard skal formidles i ord og bilder. Ta med barn eller barnebarn!

www.oslokulturnatt.no

Gratis for alle! Detaljert program kommer senere.