Basarhallene

Foto: Væring, Olaf Martin Peder / Oslo Museum

Foto: Væring, Olaf Martin Peder / Oslo Museum

Dronningens gate 27

Hallene ble oppført 1840-59 for å bedre forholdene for matvareomsetningen. Arkitekt var Christian Henrik Grosch. Basarene har i vårt århundre flere ganger vært truet av rivning. Første gang i 1901 da man ville plassere en ny børsbygning på tomten. Det var ikke forståelse for bygningsvern, men boligkrakk og dårlig økonomi som stanset planene. I 1930-årene dukket rivelysten opp igjen til tross for at anlegget allerede i 1927 ble fredet. Økende biltrafikk krevde gateutvidelse, og i tillegg skulle det anlegges park. Den andre verdenskrig reddet anlegget. Etter freden i 1945 kom kommunale myndigheter på bedre tanker, og i 1949 opphevet bystyret sitt 12 år gamle rivningsvedtak. I 1960 startet arbeidene med restaurering av anlegget som da var i dårlig forfatning.

 
Blå skilt i Oslo (pris inkl. porto)
340.00

Alle blå skilt i Oslo er gjengitt med tillegg av en utfyllende artikkel. Skiltene kan søkes både alfabetisk og på gateadresse

Quantity:
Bestill