Bybrannen

Illustrasjon hentet fra boken "En Christianiensers Erindringer fra 1850- og 60-Aarene" av Nielsen, Yngvar og utgitt av Gyldendal (Kristiania, 1910). Lokalhistoriewiki.no

Illustrasjon hentet fra boken "En Christianiensers Erindringer fra 1850- og 60-Aarene" av Nielsen, Yngvar og utgitt av Gyldendal (Kristiania, 1910). Lokalhistoriewiki.no

Karl Johans gate 12

Brannen oppstod i et snekkerverksted i Dronningens gate 14. april 1858 og bredte seg med rasende fart i de brannfarlige bakgårdene omkring. Brannen ble varslet med brannskudd fra Akershus, klokkekiming fra Vår Frelsers kirke og vekterens anrop. Men uten et profesjonelt brannkorps tok det sin tid før mannskapene var på plass. Da stod allerede fem gårder i lys lue. Vannforsyningen sviktet, de gamle dårlige trerørene sprang lekk. Etter 14 timer lyktes det endelig å få bukt med flammene, men da var to mennesker omkommet og 41 gårder brent ned til grunnen. Om lag tusen mennesker mistet sine hjem.

Katastrofen førte til omforming og modernisering av byens forretningsstrøk, til nytt vannverk og det første yrkesbrannvesen.

 
Blå skilt i Oslo (pris inkl. porto)
340.00

Alle blå skilt i Oslo er gjengitt med tillegg av en utfyllende artikkel. Skiltene kan søkes både alfabetisk og på gateadresse

Quantity:
Bestill