Byens Andre Rådhus

Foto: Worm-Petersen, Severin / Oslo Museum

Foto: Worm-Petersen, Severin / Oslo Museum

Rådhusgata 7

Årstallet 1647 i ankerjern på fasaden skriver seg fra en om- og påbygning Johan Garmann gjorde da han tok huset i bruk. Den gang het Dronningens gate Strandgaden og lå helt ned til sjøen.

Under et besøk i Christiania i 1763 skjenket Christian 6 eiendommen til byen som nytt rådhus. Opprinnelig har huset hatt flere karnapper, to store trappegavler og et høyt trappetårn mot gårdsrommet.

Rådhussalen ble brukt som rettssal, møtelokale for magistraten, teater- og konsertsal og festivitetslokale. I kjelleren var vanlig fengsel, i loftsetasjen var det fengsel for gjeldsfanger. Fengslet i kjelleren var mørkt og vått. Det skal til og med ha hendt at fanger druknet!

Legpredikanten Hans Nielsen Hauge satt fengslet 1804-11 på loftet i et uthus som er gjenreist på Norsk Folkemuseum.

Blå skilt i Oslo (pris inkl. porto)
340.00

Alle blå skilt i Oslo er gjengitt med tillegg av en utfyllende artikkel. Skiltene kan søkes både alfabetisk og på gateadresse

Quantity:
Bestill