Christiania Bygård

CHR Bygård.jpg

Dronningens gate 3

Den kombinerte bolig- og næringseiendommen ble reist av konsul Paul Bertelsen. Det er usikkert hvem som tegnet det senklassisistiske huset, som mulige arkitekter nevnes H.D.F. Linstow, Christian Malling eller Jens Seidelin. Huset bestod av en hovedfløy med bolig og næringslokaler mot Dronningens gate, og en sidefløy mot Revierstredet innredet til lager, stall og tjenerboliger.

I 1893 ble gården bygd om til kaserne for 2. akershusiske brigades underoffiserer. Senere ble huset bygd om til kontorer. 1992 ble en omfattende restaurering fullført. I annen etasje ble avdekket vakre stukkhimlinger. Husets eksteriør er lite endret siden 1840.

På plaketten på husets fasade står: År 1994 ble eieren belønnet for sin omsorg for dette hus.