Hotel du Nord

Foto: Aavik, Rune / Oslo Museum

Foto: Aavik, Rune / Oslo Museum

Dronningens gate 13

Her bygde borgermester Hans Eggertsen et en-etasjes hus i 1643. Det ble i 1762 kjøpt av generalkrigskommissær Peder Holter. Trolig var det hans enke, Maren Juels tredje mann, senere statsråd Marcus Gjøe Rosenkrantz, som bygde om og på huset til et palé. Arkitekt var trolig Jørgen Henrik Rawert. I 1815 ble gården solgt til generalveimester Lars Ingier.

Elias Smith åpnet hotell i bygningen 1828. Det ble «byens beste» og samlingssted for stortingsmenn, det ledende borgerskap og kunstnere, bl.a. Henrik Wergeland. Det musikalske selskap «Lycæet» holdt konserter i den store salen. 

I 1859 brant hotellet og det nye bygg fikk en helt annen arkitektonisk utforming som brøt med sine omgivelser. Det ble heller aldri så populært som det gamle. I 1899 ble bygningen ombygd til kontorer.

Blå skilt i Oslo (pris inkl. porto)
340.00

Alle blå skilt i Oslo er gjengitt med tillegg av en utfyllende artikkel. Skiltene kan søkes både alfabetisk og på gateadresse

Quantity:
Bestill