Magistratgaarden

Foto: Jensen, Gustav / Oslo Museum

Foto: Jensen, Gustav / Oslo Museum

Dronningens gate 11

Bygningen er oppført 1647 for kjøpmann og rådmann Helge Bertelsen. Over porten ble det i 1754 satt inn et våpenskjold og monogram til de daværende eiere, kjøpmann og overhoffrettsassessor Morten Leuch Elieson og hustru Dorothea Monsen.

Staten kjøpte bygningen i 1843 og leide ut huset mot gaten til kommunen, som plasserte byens administrasjon her inntil 1870. Derav navnet Magistratgården. I side- og bakbygningen ble det innredet 11 fengselsceller for å avhjelpe plassmangelen til politistasjonen i Rådhusgaten 7 som var nærmeste nabo rundt gatehjørnet. I den anledning ble muren mellom gårdene forsynt med en port. I 1871-79 holdt Deichmanske Bibliotek til i en bakbygning.

I 1870 ble eiendommen kjøpt av grosserer Øwre som drev en korn- og fiskeforretning her.

 
Blå skilt i Oslo (pris inkl. porto)
340.00

Alle blå skilt i Oslo er gjengitt med tillegg av en utfyllende artikkel. Skiltene kan søkes både alfabetisk og på gateadresse

Quantity:
Bestill