Norges Storting

stortingssalen.jpg

Dronningens gate 15

Gård oppført omkring 1640 av lagmann Niels Hansen. Senere overtatt av general, geheimråd Caspar Herman Hausmann. Enken solgte til kong Frederik 4 i 1719 som ga eiendommen til katedralskolen.

I 1811 ble Selskabet for Christiania Byes Vel stiftet i skolens auditorium, som fra 1814 ble stortingssal. Biblioteket ble brukt til lagtingssal. Stortinget var den gang samlet hvert tredje år. I 1823 flyttet katedralskolen til Treschowgården. Senere inntok kirkedepartementet bygningen. Stortinget holdt sine møter her til 1854 da møtevirksomheten flyttet til Universitets festsal. 

Bygningen, som hadde en sentral rolle i norsk historie, ble revet 1917 for å gi plass til den nåværende bygning, Hovedpostkontoret. Stortingssalen og lagtingssalen ble begge flyttet til Norsk Folkemuseum.