Det nye regjeringskvartalet er fortsatt for massivt og fremmedgjørende

av Ragnvald Thilesen, styreformann i Oslo Byes Vel

Da Statsbygg for en tid siden la fram sine skisser av det nye Regjeringskvartalet, kunne vi konstatere at mange av reaksjonene på arkitektkonkurransens forslag, har nådd fram. Det er imidlertid fortsatt grunn til å bearbeide løsningene videre, ikke minst med utgangspunkt i den opplevelsen av området innbyggere og besøkende vil få når de ferdes i området. Hovedårsaken til dette er at premisset om samlokalisering av alle departementer ser ut til å være opprettholdt og da blir arealmengden for stor og faren for en lite innbydende ørken mellom mange høyblokker, for stor. Og enda verre kan det bli når alle sikringstiltak man kan regne med, som stengning av gater, legges inn i bildet.
 
Dette premisset må følgelig vurderes på nytt.  Mange har tatt til orde for at enkelte av departementene kan bli der de er, for å redusere presset på arealet.  Blant annet er det vanskelig å forstå hvorfor bygg i Akersgata, som nå nyttes til departementsformål, skal tas ut av bruk og erstattes med nye kvadratmeter i samme område.  Flere har også pekt på at Utenriksdepartementets lokalisering bør videreføres.
 
Siktemålet må være at området framstår som en attraktiv del av Oslo sentrum sett fra gateplanet.