Fjordbyparken - det tredje alternativet

Vi ønsker at det nye byrådet utreder Fjordbyparken nærmere slik at dette alternativet kan bli vurdert på lik linje med PBEs forslag. I en spørreundersøkelse gjort av Naturvernforbundets medlemsblad Grevlingen før valget, svarte både Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Rødt og vel også Sosialistisk Venstreparti ja til å utrede Fjordbyparken.

Prosessen med behandling av områdeplanen for Filipstad har stoppet. Mye av grunnen er at forlengelsen av Operatunnelen som Vegvesenet er pålagt å utrede blir mye dyrere enn planlagt, og Oslo Havn vil ikke betale anleggsbidrag. Utredning av Fjordbyparken vil bare ta noen måneder og vil ikke forsinke behandling av områdeplanen.

4. november ba prosjektaktørene om et møte med den nye byråden.