Endelig skjer det noe i Bygdøy Allé!

Etter mange år med skjemmende, høye stubber i byens lengste og flotteste allé, er ting begynt å skje mellom Solli og Olav Kyrres plass. Oslo Byes Vel har ved flere henvendelser til Bymiljøetaten blitt henvist til bestillingen av en konseptutredningsvurdering (KUV) før det kunne tas andre grep i den etterhvert sprikende alléen med mange «mellomrom i tanngarden».

Nå viser det seg at den nytilsatte Tørres Rasmussen i Bymiljøetaten, tidligere ansvarlig for alle Universitetets parker og grøntområder har iverksatt strakstiltak for å oppgradere alléen. Rasmussen er blant annet såkalt sertifisert arborist («European Tree Worker»). Samtlige 61 stubber ble frest bort på under en uke i oktober, og 16 nye trær av forskjellige slag er testplantet forskjellige steder i alléen.  

Utfordringen for den gamle alléen er skader på kastanjene grunnet sykdom, veisalt og mye underjordisk infrastruktur. Bymiljøetaten har derfor plantet 16 trær (forskjellige slag) i denne omgang for å teste deres robusthet. Basert på resultatene, vil de resterende 45 trærne kunne plantes neste år. 

Selvfølgelig ønsker alle seg en berømt og omsunget kastanjeallé tilbake, men Oslo Byes Vel mener det er viktigere at vi får en bestandig og velpleiet allé, som alle kan glede seg over, og som kanskje kan få en egen sang en gang i fremtiden!