Fjordbyparken- det tredje alternativet

Det foreligger tre alternative planer for utbyggingen av Filipstad. Området er det siste som ikke er påbegynt i den såkalte Fjordbyplanen vedtatt av Oslo bystyre i 2008. Hensikten med planen er å frigjøre tidligere havnearealer til fordel for fremtidsrettet byutvikling med vekt på bolig, næring og rekreasjon i  de sjønære områdene (”kaikanten”). Planen er en direkte etterkommer avOslo Byes Vels store idékonkurranse fra 1982 ”Byen og fjorden – Oslo år 2000”.

Tjuvholmen-utbyggingen er ferdig og står i dag både som et vellykket eksempel på planens hovedintensjon og ”new urbanism” definert som vellykket kombinasjon mellom bolig, næring og kultur. (Og da er intet sagt om kvadratmeterprisene på den lille holmen!)

Bjørvika utbygges nå, og det er å håpe at det kan skapes en tilsvarende miks i dette området, selv om det foreløpig er langt mellom kunstgalleriene og de hyggelige møteplassene. 

Når det gjelder Filipstad står det meste stille. Tre alternative planer foreligger; Oslo kommune gjennom Plan- og bygningsetaten har et eget forslag, men det er andre som eier mesteparten av grunnen. Oslo Havn og ROM eiendom har som de største grunneierne jobbet i flere år med sitt eget forslag gjennom selskapet Filipstad Utvikling AS. Som om det ikke var nok aktører, eier Jernbaneverket også deler av tomten og Staten eier veianlegget i og utenfor Operatunnelen.

Det tredje alternativet ”Fjordbyparken” er sprunget ut av lokalt engasjement blant beboerforeninger, Naturvernforbundet og Oslo Byes Vel. Styringsgruppen for dette eksempel på borgermedvirkning har nylig lagt frem oppsiktsvekkende kostnadsbesparelser beregnet av Asplan Viak. Det kan blant annet spares milliardbeløp på å bygge opp terrenget på begge sider av E 18 og få en nedsenket vei istedenfor tunnel. Plansmia bak ”Fjordbyparken” ønsker å flytte fergeterminalen fra vest til syd for å frigjøre større parkareal i retning av Frognerkilen, og leverer det desidert største uteområdet av de tre planene.

Vi mener alle tre forslag inneholder forskjellige kvaliteter. Med så mange aktører blant grunneiere, oslopolitikere og Staten som samferdselsansvarlig, ligger det trolig an til en kombinasjonsløsning  hvor noen gir og noen tar. Oslo Byes Vel oppfordrer derfor de politiske myndigheter til en grundig gjennomgang av de siste innspillene fra Asplan Viak og ”Fjordbyparken”. Her er det nedlagt et stort og verdifullt arbeid av folk som ønsker en fremtidsrettet, men skånsom byutvikling.

Les mer