Nybygg til besvær

Oslo Røde Kors Eiendom AS er eiet av den humanitære organisasjonen Oslo Røde Kors.  Organisasjonen driver betydelig frivillig arbeid innen eldreomsorg, sanitetstjeneste og ungdomsarbeid.  Eiendomsselskapet eier flere eiendommer, deriblant Frederik Stangs gate 11 – 13, hvor Røde Kors klinikk har vært et vakkert bygg i nybarokk stil siden 1920-årene. Eiendommen er i dag utleid til Aleris, som er privat aktør i lege- og helsetjenester.

Foran den vinkelformede bygningsmassen ligger en park, som nå er truet med utbygging av et nytt stort volum mot Gabels gate. Det er kommet et vell av protester mot dette byggeriet (Fortidsminneforeningen, Oslo arkitektforening og flere naboer).

Det vises til en reguleringsplan fra 1975 som åpner for utbygging. Samtlige som protesterer mener denne er utdatert etter 40 år (!) og ikke kan legges til grunn.

Oslo Byes Vel støtter dette synet, og ber ikke minst eierne Oslo Røde Kors om å besinne seg, og tenke muligheten av et opparbeidet parkområde til beste for byens befolkning. Dette ville være i stifteren av Norges Røde Kors, Frederik Stangs ånd, og i tråd med hva Røde Kors står for til beste for medmennesker.