Er Bankplassen utdatert?

Norges Bank skal bruke 9 – 10 millioner kroner på rehabilitering av Bankplassen. Det betyr slutten for det eksisterende byrommet som har vært en liten oase siden arkitektene Lund og Slaatto føyet parkens design sammen med den siste av de tre nasjonalbankbygningene på stedet. Materialbruk, profiler og høyde på grøntområde utgjør en naturlig sammenheng med fasaden til Norges Banks hovedkontor. 

Bankplassen fremstår i dag litt ”eighties”, og for noen kanskje utdatert, men verk fra denne perioden må  også bevares! En ting er at vedlikeholdet av det eksisterende området er sørgelig forsømt. De stygge betongdragerne mot Samtidsmuseet på begge sider og ikke minst benkene kunne med fordel ha vært fornyet. Det vil ikke forstyrre Lund og Slaattos hovedgrep. 

Et vakkert og velfungerende byrom vil bli bevart, og Norges Bank ville spare noen millioner.