Nedleggelse av trikkeholdeplasser

10 Linjekart august 2015.PNG

Ruter og Bymiljøetaten la søndag 16. august ned trikkeholdeplassene Nybrua, Welhavens gate og Slottsparken. 

Selskabet for Oslo Byes Vel er svært skeptisk til nedleggelsen av trikkeholdeplassene i Welhavens gate, ved Nybrua og ved Slottsparken. Vårt selskap kjemper for Oslo-borgernes trivsel, og med disse nedleggelsene kan vi bare se at resultatet blir svært lang avstand mellom holdeplasser og minimal innsparing av kjøretid. Slottsparken holdeplass har dessuten vært viktigste tilbringer av besøkende til Ibsen-museet med enkel adkomst for turister og andre nettopp ved å vise til selve stoppestedet. Vi vil anmode Ruter om å revurdere sin beslutning om nedleggelse til beste for Oslos borgere og besøkende.

Oslo Byes Vel oppfordrer til å signere for å gjenåpne trikkeholdeplassene Welhavens gate, Nybrua og Slottsparken.

Signer opprop her 

 

 

 

Oslo Byes Vel

Oslo Byes Vel, 5 Grev Wedels Plass, Oslo, Oslo, 0151