Grunnsteinsnedleggelse for det nye Munchmuseet

Tiden er kommet for å legge ned grunnsteinen for det omstridte Lambda i Bjørvika. Grunnarbeidene til det nye Munchmuseet er ferdig slik at det som skal bli et monumentalbygg for Edvard Munchs kunst, kan reise seg over bakkenivå. 

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er ansvarlig byggherre for nytt Munchmuseum. Sammen med nye Deichmanske hovedbibliotek, utgjør det nye Munchmuseet Oslos største satsning på kulturbygg noensinne.

Landemerke 

Det nye Munchmuseet skal bli et landemerke hvor man kan oppleve Norges største kunstner gjennom tidene i et bygg med høy arkitektonisk kvalitet. Samtidig skal bygget være et uttrykk for vår tid, og løfte frem våre demokratiske verdier. Det nye museet skal være inkluderende, innbydende og tilgjengelig for alle.

Når det nye museumsbygget står ferdig i desember 2019, og etter en testperiode åpnes for publikum våren 2020, kommer det til å være like høyt over bakken som under bakken. Pælene, som er boret gjennom vann og løsmasser og forankret i fjell, strekker seg på det det lengste 60 meter under vann til fast fjell. Selve museet, med det karakteristiske tårnet som nikker i en vennlig hilsen til byen, rager 60 meter opp mot himmelen.

Det ny Munchmuseet fremstå som et sentralt og attraktivt landemerke i fjordrommet. Byggets plassering og utforming bidrar til å fremheve Munchmuseets betydning som et av de viktigste offentlige byggene i Bjørvika.

Raske fakte

Byggearbeidet startet opp høsten 2015.
Bygget skal være ferdig mot slutten av 2019 og åpner for publikum våren 2020.      

Arkitekt: Estudio Herreros. Norsk samarbeidspartner: LPO Arkitekter.
Publikumskapasitet: 2.000 besøkende per dag, 500.000 per år.
Bruttoareal: 26.313 m2.
Kostnadsramme: 2,7 milliarder kroner.