Bypatriotene 2015

Bypatriotene 2016

Bypatriotene 2016

Aslaksby har som kunst- og arkitekturhistoriker virket som formidler av kunnskap om Oslos historie og byutvikling til flere generasjoner. Både som ansatt fra sitt første vikariat hos Riksantikvaren i 1970 til hans siste 23 år som førsteantikvar hos Byantikvaren og som medlem av en rekke frivillige organisasjoner, har han delt sin kunnskap med andre. Han var blant annet guidesjef for Bogstad Stiftelse i nærmere 17 år. Truls Aslaksby har skrevet en rekke bøker om sine fagfelt, og det er ikke uten grunn at den andre prisvinneren her i dag, Lars Roede, har sagt om Aslaksby: Truls har en uovertruffen kunnskap om norsk arkitekturhistorie!

Roede er arkitekt fra NTH og har tatt doktorgrad med tema ”Byen bytter byggeskikk – Christiania 1624 – 1814”.  Han har arbeidet hos Riksantikvaren, Byantikvaren og Norsk Folkemuseum, og i de senere år som bestyrer ved Oslo Bymuseum. Roede er kjent for sitt arbeid med bygningsarv ogbygningsvern. Som byhistoriker har han gjennomført utallige byvandringer og generøst delt sin kunnskap om byen og dens historie med mange tusen tilhørere gjennom årene. Lars Roede er også forfatter og medforfatter av flere bøker, og hans siste store verk er boken om Frogner hovedgård, som utkom i 2012. 

"Bypatrioten" ble første gang utdelt i 1989 til gamleordfører Rolf Stranger. Andre prisvinnere er: Else Boye, Tove Nilsen, Kåre Willoch, Thorbjørn Berntsen og Jan Erik Vold.