Forum for norske byselskap

Forum for norske byselskap

Forum for norske byselskap ble stiftet i Oslo 22.juni 2015 og er en nasjonal paraplyorganisasjon for landets byselskaper. Initiativet er tatt av Selskabet for Oslo Byes Vel. Seks av byselskapene fra henholdsvis Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Oslo deltok i stiftelsesmøtet, og flere har sluttet seg til.

Organisasjonene er ektefødte barn av opplysningstidens strømninger i Europa på 1700-tallet. De ble aktører for by-og samfunnsutvikling med tiltak til beste for borgerne. Det Nyttige Selskab i Bergen er landets eldste byselskap, etablert i 1774. Selskabet for Oslo Byes Vel er fra 1811. 

I dag arbeider de fleste byselskapene med historiefortelling, er aktører i byutviklingen og har egne utgivelser. Nesten alle har et program for kulturhistoriske skilt over kjente personer, bygninger eller hendelser, og i bare Oslo er det satt opp over 300 slike blå skilt.