Anne Holsens bru

Et lite tillegg til Torild Skards utmerkede artikkel om Anne Holsen (St Hallvard 3/2016):

Anne Holsen har fått en bro oppkalt etter seg, ved siden av Mathallen og ikke langt fra Søndre gate, der hun bodde på hybel da Kvinnestemmerettsforeningen ble stiftet. Broen ble «døpt» 23.august 2013 av daværende statsråd Inga Marte Thorkildsen. Initiativet kom fra daværende sokneprest i Paulus kirke Grete Hauge, som har selv vært en pioner når det gjelder kvinners prestetjeneste i Den norske kirke.

Hilsen Ivan, medlem i Oslo Byes Vel