Det første blå skiltet på Tinghaug

Kultursjef Åshild Øverland avduket skilt på kunstner Samuel Tveit sitt hjem Tinghaug i Sauda.

Det ikke alle vet er at Oslo Byes Vel samarbeider med ulike aktører over hele landet om sine blå kulturhistoriske skilt. Vi gratulerer arbeidsgruppa for Samuelt Tveit som har stått i spissen for markering av kunstnerfamiliens hjem. 

Til trompetfanfare og applaus blei emaljeskiltet avduka på Tinghaug i går av kultursjef, Åshild Marie Øverland, i varmt og strålande haustver. Publikum, omlag 180 mennesker, sat ute under heile arrangementet som varte ein time før det var mat og uformell prat.  Mange fotograferte skiltet etter avdukinga og let vel både over skiltet, teksten og at det er det første av sitt slag i Sauda. 

Det er som skiltet har gitt huset ein verdigheit det ikkje hadde før.
(Me hadde holdt skiltet hemmeleg heilt til avdukinga, berre me i arbeidsgruppa og sjølvsagt kultursjefen visste kva som skulle skje.Men sjølv kultursjefen hadde ikkje sett skiltet før ho avduka det.)
Bildet syner kultursjefen etter avdukinga då ho m.a fortalde om Oslo byes Vel og kriteria for å kunna setja opp eit slikt skilt.

Helsing
Aslaug Astad, arbeidsgruppa for Samuel Tveit

Les mer om blå skilt her