112 millioner til rehabilitering av Grünerløkka Lufthavn

Grünerløkka lufthavn har eksistert siden i 1994 og er et arbeidsrom for kunstnere og musikere. Selve bygget er over godt over 100 år gammelt hvilket har ført til store utfordringer i forhold til vedlikehold som grenser til det brannfarlige. 

Grünerløkka lufthavn, som altså ikke er en flypass men et kulturhus, ligger i et område med et mangfoldig kulturliv på nedre Grunerløkka. Her finner man Galleri 69, Cafè Mir, Popsenteret, Riksscenen, kulturskolen, Deichmanske bibliotek filial Grunerløkka for å nevne noe. Nå er det bestemt at byrådet i Oslo gjør en tilleggsinnstilling for neste års budsjett på 112 millioner kroner for å rehabilitere kulturbygget.  Les mer i aftenposten