Større spredning av departementene

Oslo Byes Vel leverte mandag 31.10.2016 sin høringsuttalelse om Regjeringskvartalet 


Oslo Byes Vel leverte mandag sin høringsuttalelse om Regjeringskvartalet til Statsbygg. Hovedkonklusjonen er at det er for liten tomt til de definerte ønskene om kontorareal. Selskapet går inn for større spredning av departementene, og det pekes konkret på det nesten ferdigregulerte Hans Jæger-kvartalet på Filipstad. Oslo Byes Vel åpner for rivning av Y-blokka, men forutsetter at utsmykninger i fasade og inngansparti bevares og blir permanent vist med en attraktiv fremtidig plassering i Regjeringskvartalet. Oslo Byes Vel mener også at Møllergata 19 med dagens planer  «drukner» i bakenforliggende bygningsvolum sett fra Youngstorget.