Leder St.Hallvard 4.2016

St.Hallvard 4.2016, Lederen

I disse dager sendes dette årets siste nummer av St.Hallvard til Oslo Byes Vel sine medlemmer. Tidsskriftet, som har blitt gitt ut i over 100 år, ønsker å gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo og gir uttrykk for Oslo Byes Vels meninger og synspunkter i aktuelle problemstillinger. 

Lyst til å få St.Hallvard i posten du og?