Fisketorg på Rådhusplassen

Tegning: DARK arkitekter as

Det skal bygges et fisketorg på Rådhusplassen i Oslo, melder ByplanOslo på nettsidene sine 8.september 2016. Torget blir et tilskudd til Havnepromenaden og bidrar til et enda mer variert byliv i området og trekker folkemassene helt ut til fjordkanten. 

Bygget i seg selv vil ha en fasade av gjennomsiktig glass med flatt betongtak som stikker ut over fasadeveggene. Byantikvaren, som er positiv til planene, har lagt vekt på at bygningen være en fiskehall med god og tilpasset arkitektur i tradisjon med resten av området . En fiskehall vil føre til flere maritime aktiviteter i Pipervika. 

Les mer: http://bit.ly/2cUEoVN