Refleksjon over tilhørighet til Oslo

 Karl Johansgate 1904

Karl Johansgate 1904

Oslo sine tapte lyder skal skape refleksjon over folks tilhørighet til byen.  Magasinet KOTE, Lutter øre og Lilly Labs har samarbeidet om å skape «Herfra»- en digital historisk skattejakt i Oslos gater. Ved hjelp av lyd, tekster og bilder skal "Herfra" formidle historier, refleksjoner og fortolkninger av steder og tilhørighet til hovedstaden.

Appen er gitt ut som en del av Oslo Arkitekturtriennale 2016 sitt utvidede program. 

 Les mer: http://oslohistorier.no 

 

 

 

Oslo Byes Vel

Oslo Byes Vel, 5 Grev Wedels Plass, Oslo, Oslo, 0151