Budsjettet for Oslo 2017

Onsdag 28.sepember la byrådet i Oslo fram budsjettet for 2017 og presenterte med dette et av verdens første klimabudsjett. Målet om å redusere 836.000 tonn CO2-utslipp innen 2020 skal gjennomføres gjennom 42 ulike tiltak. Klemetsrudanlegget må redusere sine utslipp, men også bilistene får en jobb å gjøre: nemlig å parkere bilen og heller sykle eller kjøre kollektivtransport. Klimabudsjettet satser på et miljøvennlig transportsystem ved å gi mer penger til kollektivtrafikken og en mer helhetlig sykkelvei-infrastruktur.   

For en lettlest oversikt over budsjettet ta en titt i Aftenposten

For det faktiske budsjettet se på Oslo Kommune sin nettside