Neglisjering av beboere

For sent å snu?

Området fra Frognerkilen til Bygdøy Kongsgård er kanskje et av Norges vakreste og best bevarte kulturlandskap. Mange hundre års kultivering gjennom bruk gir en unik følelse av sammenheng med fortiden. Riktignok er alléen opp mot Kongsgården pjuskete, men det skyldes vanskjøtsel gjennom minst 50 år og kan bøtes på gjennom nyplanting. Oslo Byes Vel har i mer enn 200 år kjempet for at byens borgere skal høres i saker som angår dem. Det er ubegripelig at beboerne ikke er tatt med på råd i saken om sykkelautostrada på Bygdøy. 

 

Nå heter det at det er for sent å snu. Er det virkelig det?

Ole Rikard Høisæther                                                                                                        Generalsekretær Oslo Byes Vel