Bilder fra avduking av blått skilt over Anna Sethne

Blått skilt over Anna Sethne i Eugenies gate 22 A i Oslo. 

Blått skilt over Anna Sethne i Eugenies gate 22 A i Oslo. 

Foto: Astrid Ledang / Oslo Byes Vel