Bilder fra avduking av blått skilt over Anna Sethne

 Blått skilt over Anna Sethne i Eugenies gate 22 A i Oslo. 

Blått skilt over Anna Sethne i Eugenies gate 22 A i Oslo. 

Foto: Astrid Ledang / Oslo Byes Vel

Oslo Byes Vel

Oslo Byes Vel, 5 Grev Wedels Plass, Oslo, Oslo, 0151