Bypatrioten 2017

SELSKABET FOR OSLO BYES VELS HEDERSPRIS

”BYPATRIOTEN”

TILDELES BILLEDHUGGEREN NINA SUNDBYE 25. APRIL 2017

SELSKABET FOR OSLO BYES VELS HEDERSPRIS

”BYPATRIOTEN”

TILDELES BILLEDHUGGEREN NINA SUNDBYE 25. APRIL 2017Oslo Byes Vel har i mer enn 200 år arbeidet for osloborgernes trivsel og byens forskjønnelse. Selskapet anla byens første parker og utsmykket dem med Oslos første skulpturer i første halvdel av 1800-tallet. Den siste skulpturen Oslo Byes Vel skjenket til byen er Arnold Haukelands ”Dynamikk” som ble avduket i 1966 på Frognerstranda. 

Tildelingen av årets hederspris til billedhuggeren Nina Sundbye er derfor tuftet like mye på Oslo Byes Vels historie som på  selskapets formål. Sundbye har gjennom sine skulpturer i bybildet bidratt ikke bare til byens forskjønnelse, men også til opplysning om historiske personer eller skikkelser fra fiksjonens verden som for mange er glemt eller ukjente.  Vi møter hennes skulpturer mange steder i byen. Innenfor få hundre meter kan man eksempelvis møte en hel kulturhistorie i miniatyr med Henrik Ibsen utenfor Ibsenmuseet i gaten med hans eget navn, Per Aabel som Jean de France utenfor Nationaltheatret, Leif Juster utenfor Chat Noir og Aasta Hansteen på Aker Brygge.

Nina Sundbye studerte under Per Palle Storm på Statens Kunstakademi 1966 – 68 etter tre år på SHKS. Hennes formspråk bygger på en grunnleggende forståelse av den figurative skulpturens formale krav. Fra et slikt ståsted strekker hun sine fremstillinger både i impresjonistisk og abstrakt retning, slik at enkelte av skulpturene fremstår med en svevende letthet på tross av sine hundrevis av kilo med bronse.

Noen som tidligere er tildelt prisen ”Bypatrioten” er Rolf Stranger, Jan Erik Vold, Albert Nordengen, Mentz Schulerud, Torill Thorstad Hauger, Odd Einar Dørum, Gry Waage og Vålerenga IF.

Nina Sundbye er den første billedkunster som mottar prisen.