En smakebit på over 100 år med informasjon om byen

St. Hallvard 3. 2019

St. Hallvard 3. 2019

St.Hallvard er Oslo Byes Vels tidsskrift som sendes ut fire ganger i året til de med Personlig-, Familie- og Studentmedlemskap i Oslo Byes Vel. Tidsskriftet ønsker å gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo og gir uttrykk for Oslo Byes Vels meninger og synspunkter i aktuelle problemstillinger. Tidsskriftet kom ut første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen.

Kunne du tenke deg å abonnere på vårt tidsskrift? Vedlagt finner du siste utgave - en smakebit på over 100 år med informasjon om byen.

Les St. Hallvard 3. 2019 her