Endelig ny bok om blå skilt

"Blå skilt i Oslo"

Det er 16 år siden den forrige boken om de blå skiltene kom ut. I den nye utgaven er alle skilt gjengitt med tillegg av en utfyllende artikkel. Skiltene kan søkes både alfabetisk og etter gateadresse. Boken på 200 sider inneholder også kart. «Blå skilt i Oslo» er ikke bare en gullgruve under byvandringer, men også et kildeskrift det ikke finnes maken til, hverken trykt eller digitalt.

Meld deg inn i Oslo Byes Vel og få ditt eksemplar gratis!

Du kan også bestille boken. Klikk under og fyll ut skjema.