Fortjener unison motstand

 

Interessert i Oslo og byens utvikling? Bli medlem av Oslo Byes Vel

Det finnes knapt et byrom i landet som har større betydning og synlighet i nyere norsk historie enn Rådhusplassen i Oslo. Enten man kommer fra øst, vest eller sjøsiden. Oslo Byes Vel reagerer derfor sterkt mot planforslaget om påbygg av to etasjer på de to bygningene øst for Oslo Rådhus. Det er et anslag mot Rådhusets suverenitet og de to bygningenes egen bevaringsverdi.  

 


- Planforslaget fortjener unison motstand fra vernemyndigheten, politikere og byens befolkning. Ole Rikard Høisæther/Oslo Byes Ve    

Planforslaget som nå er til behandling om påbygg av to etasjer på de to bygningene som ligger øst for Oslo Rådhus er et anslag mot Rådhusets suverenitet og de to bygningenes egen bevaringsverdi, sier Oslo Byes Vel i en høringsuttalelse.

Klikk her for å se planforslaget

Høringsfristen for tiltaket var 23. januar, og Oslo Byes Vel har skrevet sterkt kritiske bemerkninger i sin uttalelse til Plan- og bygningsetaten. I sin kritikk avtiltaket hevder selskapet blant annet at det vil være ødeleggende for helheten og harmonien på og omkring Rådhusplassen.  

Som en del av planprosessen har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) utarbeidet en rapport på oppdrag fra utbyggerne (Entra og et nederlandsk investeringsselskap). Rapporten konkluderer ensidig positivt for tiltaket, og fremstår nærmest som et bestillingsverk, hevder Oslo Byes Vel.

Bli medlem i Oslo Byes Vel