HEDERSBEVISNING TIL JAN VARDØEN

Foto: Astrid Ledang / Oslo Byes Vel

Foto: Astrid Ledang / Oslo Byes Vel

Restaurantmann, filmskaper og kulturarbeider Jan Vardøen er tildelt hedersprisen ”Bypatrioten” for 2019 av Selskabet for Oslo Byes Vel. Prisen deles ut årlig og går til en person som har bidratt særskilt til byens trivsel og historieforståelse. 

Vardøen får prisen for sitt mangeårige virke med å fornye Oslos restaurant- og uteliv og i særdeleshet for sitte engasjement for bevaringen og rehabiliteringen av Frogner kino.

”Bypatrioten” ble første gang utdelt i 1989 til Oslos mangeårige ordfører Rolf Stranger. Den er senere blitt tildelt blant andre Lise Fjeldstad, Albert Nordengen, Christian Ringnes, Vålerenga (VIF), Martin Mæland, Nina Sundbye og Frid Ingulstad, Tove Nilsen, Karsten Alnæs.

 

Prisen ble tildelt Jan Vardøen under årsmøtet i Oslo Byes Vel 30. april.