Ikke steng Rådhuspassasjen!

Selskabet for Oslo Byes Vel er sterkt imot å stenge Rådhuspassasjen! Nyheten om dette har spredt seg denne uken. Nordea Liv kjøpte eiendommen av Christian Ringnes i 2016 for 605 millioner kroner, og det er den nye eieren som ønsker innbygging av hele atriet og lukking av passasjen for å få flere lønnsomme kvadratmetere å leie ut til kontor. 

Oslo er i utgangspunktet fattig på denne type byrom, som man ser langt flere av i andre europeiske byer. Passasjer og smug gir intimitet og opplevelse på annen måte enn brede gater og plasser. Karakteristiske småbutikker vil forsvinne, adkomsten til og fra plassen bak Rådhuset begrenses og byens borgere vil tape. Det hjelper ikke med bilfritt sentrum hvis de gode småforretningene og praktiske adkomstveier for dem som skal bevege seg der forsvinner. Hva har folk da der å gjøre?

 

        Engasjert i byen? Bli medlem i Oslo Byes Vel