Jonas Gahr Støres tale på Marcus Thranes 200-års dag

I anledning Marcus Thrane-dagene ble 200-års dagen for hans fødsel markert med kransnedleggelse på graven i Vår frelsers gravlund i Oslo. Leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, holdt en tale for å minnes Norges første landsmøte av arbeiderforeninger avholdt i Oslo.

Oslo Byes Vel avduket i etterkant blått skilt for Josephine Thrane i Grønlandsleiret 30. 

Arrangør:  LO i Oslo, Arbeidermuseet, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, LO Sør-Gudbrandsdal.


Støre.jpg

Leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre