Konservering med et budskap

I over hundre år har det viktige kunstverket "Mannen med nøkkelen" av August Rodin stått i Sommerroparken ved Solli plass, Oslo. Men med tiden har overflaten tatt skade av eksos og forurensninger i luften. Kulturetaten har derfor fjernet skulpturen for konservering slik at den kan beskytte, bevare og formidle på best mulig måte i fremtiden. Behandlingen av skulpturen skal dempe skjemmende fargeforskjeller i overflaten slik at den oppleves mer helhetlig. Arbeidene utføres av Kulturetaten, i samarbeid med NTNU, Trondheim og konservator Helena Strandberg. Prosjektet er støttet av stiftelsen Sat Sapienti.

Visste du at det var Oslo Byes Vel som anla Sommerroparken på slutten av 1800-tallet?            Oslo Byleksikon gir deg fakta om Oslo som de færreste kjenner til og om du tegner et medlemskap i Oslo Byes Vel for 2 år av gangen får du Oslo Byleksikon gratis.