Lederen St. Hallvard 1. 2019: OSLO BYES VEL I EUROPA NOSTRA

Europa Nostra.jpg

Europa Nostra er en viktig europeisk aktør innenfor kulturminnevernet, og organisasjonen nyter stor anseelse blant nasjonale myndigheter, EU og andre ikke-offentlige organisasjoner i og utenfor Europa (NGO’s).

Europa Nostra består av 250 frivillige kulturminneorganisasjoner fra 40 land i Europa og representerer en samlet medlemsmasse på mer enn fem millioner medlemmer. Organisasjonen er et aktivt  talerør for fremheving og bevaring av Europas kulturminner og kulturlandskap. Europa Nostra ble etablert i Paris i 1963, og har i dag sitt hovedkontor i Haag i Nederland med eget kontor i EU-hovedstaden Brüssel. Organisasjonen driver utstrakt lobbyvirksomhet, premierer bevaringsprosjekter og enkeltpersoner og setter direkte fokus på truede kulturminner med sin ”verstingliste” på 7 objekter per år. Operasangeren Plácido Domingo har vært president i mange år.

I Norge ble Europa Nostra etablert for 25 år siden, og organisasjonen er aktiv med nominasjoner både for vernearbeid (Europa Nostra Award), bronseplaketter for meriterte bygninger, men har også nominert truede kulturminner som Y-blokka uten at denne nådde opp blant de 7. Fra 1978 – 2017 er 29 bygninger og prosjekter blitt tildelt Europa Nostra Award i Norge.  Militærhospitalet som ble reddet av Oslo Byes Vel i 1962 og gjenoppført 20 år senere på Grev Wedels plass, fikk sin plakett i 1984.

Sist høst ble Selskabet for Oslo Byes Vel innvotert som medlem i Europa Nostra av styret i Haag med støtte fra Europa Nostra Norge. Selskapet ble dermed den syvende norske organisasjonen i Europa Nostra. Vi ser frem til å bidra aktivt til støtte for Europa Nostra’s viktige saker, men ønsker også søke organisasjonens oppmerksomhet og støtte for saker vi brenner for i Oslo.  

Det europeiske kulturminneåret 2018 med mange tusen arrangementer var en stor suksess og en viktig arena for Europa Nostra. Oslo er Europas miljøhovedstad 2019. Kulturminnepolitikken er en integrert del av en moderne klima- og miljøpolitikk og har betydning for hele samfunnet. Oslo Byes Vel har arbeidet med dette i mer enn 200 år, og ser nå frem til samarbeid også med Europa Nostra.