NYTT REGJERINGSKVARTAL: HYGGELIG OG VERDIG BYDEL?

FOTO: Sivilarkitekt Arne Sødal, styremedlem i Selskabet for Oslo Byes Vel. Alternativ utbygging av regjeringskvartalet.

FOTO: Sivilarkitekt Arne Sødal, styremedlem i Selskabet for Oslo Byes Vel. Alternativ utbygging av regjeringskvartalet.

Klagen over likebehandling av deltakerne og føringer i konkurransen som gjorde vinnerutkastet  lett å velge, ble feid til side av Statsbygg i fjor høst. Siden har vinnerutkastet ”Adapt” ligget til grunn for videre prosjektering på tross av tallrike protester mot svakhetene i prosjektet. Arkitekt Gudmund Stokke, som leder vinner-teamet Team Urbis, klager i Aftenposten (16.2.2018) over retorikken hos alle som protesterer. Deretter er hans egen artikkel full av svulstig retorikk og selvros av eget prosjekt, som skal bli ”…en verdig manifestasjon av det norske demokrati”, dette er en ”byreparasjon” (!) og skal bli et mer ”vennlig og rolig” område enn Torggata og Karl Johan. (Er disse gatene urolige og uvennlige?)

Det sylspisse ”signalbygget” står derimot opp som en urolig og uvennlig kniv, som forstyrrer og utfordrer Høyblokkens, ja, nettopp verdighet.  ”Kniven” viderefører problemene som Y-blokken har gitt Deichman og andre naboer i over 50 år. Oslo Byes Vel var sterkt imot Y-blokken da den ble oppført, og foreslår nå at det spisse bygget i ”Adapt” fjernes fra planen. Høyblokken kan beholde sin nåværende høyde, men Viksjøs fasadeprogram bør føres helt opp. Deichman kan med fordel innlemmes i kvartalet med nye bygningsvolum bakover. Stortingets tidligere direktør Hans Brattestå har foreslått at lokalene kan egne seg for Statsministerens kontor. Vi synes det er et godt forslag! Utenriksdepartementet bør absolutt bli liggende der det er, og det er fullt mulig å bygge inn flere departementsbygninger i den nye utbyggingen på Filipstad. Som Kåre Willoch har pekt på; byen har andre arealer enn midt i sentrum. Når USA kan flytte sin ambassade til Huseby (blant annet av sikkerhetsgrunner) kan det kanskje være mulig å tenke ”utenfor boksen” også når det gjelder Regjeringskvartalet? Kanskje ”Adapt” i større grad kunne prøve på nettopp det; ”to adapt”!