NEI TIL SALG AV KRIGSSKOLEN!

Krigsskolen.jpg

 Signer vår underskriftskampanje "Nei, til salg av Krigsskolen!"

Forsvarsdepartementet går inn for å selge den gamle Krigsskolen i Tollbugata 10 på grunn av store investeringsbehov etter mange tiår med forsømt vedlikehold. Dette har vakt sterke reaksjoner hos mange. Oslo Byes Vel er sterkt imot salg av denne kulturhistorisk viktige eiendommen. 

Byselskapet foreslår istedenfor å etablere en stiftelse for å bevare den kulturhistorisk viktige eiendommen til allmenhetens beste. Bygningen var en gave til Krigsskolen fra Bernt Anker i 1802. Militærhospitalet fra 1807 ble reddet i 1962. Oslos største laftebygning ligger i dag på Grev Wedels plass og har vært eid og drevet av Stiftelsen Militærhospitalet siden 1981. 

”Stiftelsen Gamle Krigsskolen” bør kunne reise midler både fra det offentlige og private til full oppgradering og i tillegg etablere et fond for fremtidig vedlikehold.

I 2024 er det 400-årsjubileum for Christiania og den nye kvadraturbyen etter bybrannen i 1624. Dette er en god anledning til å gjenåpne det viktige gårdsanlegget fullt oppgradert, mener Selskabet for Oslo Byes Vel

 

Ole Rikard Høisæther

Generalsekretær i Oslo Byes Vel

Daglig leder i Stiftelsen Militærhospitalet