Oslo Byes Vel er blitt medlem av Oslo arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale og Oslo Byes Vel på “Audio walk” i forbindelse med seminaret “Planning 2052” i London i januar.

Oslo arkitekturtriennale og Oslo Byes Vel på “Audio walk” i forbindelse med seminaret “Planning 2052” i London i januar.

Oslo Byes Vel er glade og stolte over å ha blitt tatt opp som assosiert medlem av Oslo arkitekturtriennale, og blir med det OAT-familiens femtende medlemOslo arkitekturtriennale er en ideell medlemsforening og en plattform som samler de viktigste arkitektur- og byutviklingsaktørene i Norge.  

26. september åpner den syvende arkitekturfestivalen i rekken. OAT 2019 skal, gjennom å utfordre økonomisk vekst som grunnlag for morgendagens samfunnsutvikling, undersøke alternativer for hvordan vi kan bygge byer og steder der mennesket og miljøet settes først.

- Triennalen vil være et naturlig forum hvor Oslo Byes Vel kan bidra som lokal aktør. Ved å være assosiert medlem i OAT kan vi i større grad bidra til en mer aktiv dialog og bevisstgjøring om hva som gjør Oslo til en god by med høy trivselsier generalsekretær Ole Rikard Høisæther i Oslo Byes Vel.

Hanna Dencik Petersson, direktør for Oslo arkitekturtriennale, er veldig glad for å ha Oslo Byes Vel med på laget fremover: Oslo Byes Vel innsats og engasjement for byutviklingen i Oslo gjennom sin 200 år lange historie er prisverdig. Vi gleder oss til kunnskapsutveksling, meningsbrytning og samarbeid om å forme OAT i årene som kommer. 

Les mer om Oslo arkitekturtriennale