Oppbygging av Nedre Foss Gård

Gjennoppbygging av Nedre Foss Gård 

Gjennoppbygging av Nedre Foss Gård 

Nedre Foss Gård er under oppbygging etter at den brant ned julen 2015.  Delen som tidligere var et kontorlokale skal bli brukt som serveringslokale. Byantikvaren Janne Wilberg ønsker at Nedre Foss gård skal bli så lik som den opprinnelig var. Bygningen er komplisert, men Wilberg er med på å legge premissene slik at de historiske verdiene blir tatt vare på så langt det lar seg gjøre. 

Les mer i Dagsavisen