Politianmeldelse av skjending i Middelalderparken

Ødeleggelsen av middelaldermurene i St. Hallvardskatedralen gjennom bålbrenning er blitt politianmeldt. 

Oslo Byes Vel ropte et varsko om dette tidligere i uken med stor respons fra publikum. Kulturetaten i Oslo kommune som forvalter området har nå gått til politianmeldelse av forholdet. Vandalismen omfattes av Kulturminneloven, og det er Økokrim som etterforsker kunst- og kulturkriminalitet som dette sorterer under. 

-      Det er grunn til å gi honnør for rask reaksjon fra Kulturetaten i denne saken, sier generalsekretær Ole Rikard Høisæther i Oslo Byes Vel. Vakthold og årvåkenhet om byens eldste og sårbare kulturminner må prioriteres, og politikerne må sikre nødvendige midler til dette arbeidet, sier han.

2.JPG