Mange gode forslag til blå skilt i anledning Kvinnedagen

Ett tidligere blått skilt som taler kvinners sak.

Ett tidligere blått skilt som taler kvinners sak.

I anledning Kvinnedagen 8.mars inviterte Oslo Byes Vel til å foreslå verdige kvinnelige kandidater til blå skilt. De blå skiltene forteller om personer, hendelser eller bygninger som har hatt betydning for eller posisjon i samfunnsutviklingen. 

Oslo Byes Vel er overveldet over de mange gode forslagene som er kommet inn den korte uken «aksjonen» har pågått og takker for den store interessen. Alle forslagene blir lagt frem for Oslo Byes Vels skiltkomité til behandling og vedtatte skilt vil offentliggjøres fortløpende. Under er en oversikt over navnene som er bragt frem:

 • Anna Rogstad og hennes lærerkolleger på Grunerløkka.

 • Helga Helgesen, Husmorskolen

 • Mosse Jørgensen, Forsøksgym.

 • Katti Anker Møller

 • Kristine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor

 • Rosemarie Köhn - Den norske kirkes første kvinnelige biskop

 • Ingrid Bjerkås - Norges første kvinnelige prest

 • Anna Rogstad - Første kvinne på Stortinget

 • May-Britt Moser - Fikk Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2014

 • Cecilie Thoresen - en norsk kvinnesaksforkjemper, Venstrepolitiker og Norges første kvinnelige student i 1882

 • Marie Spångberg Holth - Norges første kvinnelige lege

 • Kirsten Ohm - Norges første kvinnelige ambassadør.

 • Vilhelmine Ullmann to foregangskvinner, foreslått av Christin Krohn

 • Sara Fabricius, med kunstnernavnet Cora Sandel. Skrev Alberte-bøkene om kunst og kjærlighet og novellen Krane konditori.

 • Wenche Foss

 • Inge Sitter

 • Ebba Haslund

 • Mosse Jørgensen

NB! Noen av forslagene er på nålevende kvinner, og vi skilter aldri nålevende, i likhet med Oslo kommune når gjelder å oppkalle gater og plasser etter personer. Les mer om de blå skiltene her