Skjending av Sankt Hallvardskatedralen

Oslo Byes Vel roper et kraftig varsko i forhold til miljøkriminalitet i Middelalderparken i Oslo. I de senere uker er ruinene etter St. Hallvardskatedralen tatt i bruk til opphold, overnatting og åpne ildsteder. På minst 6 forskjellige steder i katedralruinen er det rester etter åpen ild med aske og store brennmerker på de gamle murene. Stener fra katedralen er også tatt ut av murene for å bygge opp ildstedene.

Ansvarlige myndigheter må straks iverksette tiltak for å stoppe dette som ikke er hærverk, men miljøkriminalitet. Det må om nødvendig etableres vakthold for å beskytte dette viktige kulturminnet i Oslo. Om ikke noe skjer, vil Oslo Byes Vel vurdere å anmelde forholdet til Økokrim som er påtalemyndighet for brudd på Lov om kulturminner av 1978.