St. Hallvard

Illustrert tidsskrift for byutvikling, bykultur og medvirkning

 

Fra 1915

St.Hallvard sendes ut fire ganger i året til medlemmer av Oslo Byes Vel. Tidsskriftet ønsker å gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo og gir uttrykk for Oslo Byes Vels meninger og synspunkter i aktuelle problemstillinger. Tidsskriftet kom ut første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen. Tidsskriftet er digitalisert i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Let i deres arkiv for tidligere årganger.

 Her kan du lese St.Hallvard utgave 1.2018

Har du lyst til å skrive for St. Hallvard? Send oss en epost!

 

St. Hallvard 4. 2018 er ute nå!

St. Hallvard 4.2018.jpg
st hallvard 4-2018_so far8.jpg