St. Hallvard

Illustrert tidsskrift for byutvikling, bykultur og medvirkning

 

Fra 1915

St.Hallvard sendes ut fire ganger i året til medlemmer av Oslo Byes Vel. Tidsskriftet ønsker å gjøre byens borgere bedre kjent med Oslo og gir uttrykk for Oslo Byes Vels meninger og synspunkter i aktuelle problemstillinger. Tidsskriftet kom ut første gang i 1915 og er oppkalt etter Oslos skytshelgen. Tidsskriftet er digitalisert i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Let i deres arkiv for tidligere årganger.

 Her kan du lese St.Hallvard utgave 1.2018

Har du lyst til å skrive for St. Hallvard? Send oss en epost!

 

St. Hallvard 2. 2019 er ute!

Sider fra St Hallvard 2-2019.jpg
Sider fra St Hallvard 2-2019-2.jpg