Kle deg i Oslo Byes Vel 

Vi selger vindjakker med Oslo Byes Vel sin logo på ryggen. En perfekt jakke nå som høsten snart blåser deg i nakken.  

Bjerkedalen park

Bjerkedalen park

 

Forfatter i magen?

Har du skrevet en artikkel om Oslohistorie i sommer? Send til oss, så kanskje vi trykker den i St.Hallvard. Epost: Astrid@oslobyesvel.no

 

 

Øvre Isdam på Årvoll

Øvre Isdam på Årvoll

Oslo byleksikon

Her er artikler om løkker som nå er nedbygd, gårder som er utparsellert, hus som er revet, tidligere skoler, forsvunne gater, gamle restauranter, kinoer, ulykker og sabotasjeaksjoner under den annen verdenskrig. Trenger vi å si mer?